Địa chỉ: Thôn Dĩnh-Việt Ngọc
 26/06/20  Tin tức Sự kiện  5
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC LÀM TỐT CÔNG TÁC VỆ SINH CHO TRẺ HÀNG NGÀY Ở TRƯỜNG 
 26/06/20  Tin tức Sự kiện  10
TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM GIAI                                                                             ĐOẠN 2016-2020
 12/06/20  Tin tức Sự kiện  8
           TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 
 10/06/20  Tin tức Sự kiện  11
lỚP 5-6 TUỔI A1 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ TẠI LỚP 
 10/06/20  Tin tức Sự kiện  14
BÀI TUYÊN TRUYỀN DẠY TRẺ VÀ CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ VÀO HỌC LỚP 1
 10/06/20  Tin tức Sự kiện  8
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC TƯNG BỪNG TỔ CHỨC TẾT THIẾU NHI 1-6 CHO TRẺ
 28/05/20  Tin tức Sự kiện  11
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG HÚT THUỐC
 07/05/20  Tin tức Sự kiện  15
         ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC ĐÃ THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19