Địa chỉ: Thôn Dĩnh-Việt Ngọc
 26/06/20  Tin tức Sự kiện  5
                TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC 
 16/06/20  Tin tức Sự kiện  11
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC THỰC HIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG 
                TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 09/05/20  Tin tức Sự kiện  17
            TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG
 07/05/20  Tin tức Sự kiện  22
Trường Mầm non Việt Ngọc tuyên truyền về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường
 07/05/20  Tin tức Sự kiện  19
             TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN KHI TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG 
 06/05/20  Tin tức Sự kiện  19
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG NGỪNG HỌC 
 29/04/20  Tin tức Sự kiện  22
           TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ KẾT QUẢ                                                              PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG BA THÁNG