Địa chỉ: Thôn Dĩnh-Việt Ngọc
 26/06/20  Tin tức Sự kiện  116
                TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC 
 16/06/20  Tin tức Sự kiện  117
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC THỰC HIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG 
 09/05/20  Hoạt động & Sự kiện  103
                TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 09/05/20  Tin tức Sự kiện  102
            TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC ĐÓN TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG
 07/05/20  Tin tức Sự kiện  131
Trường Mầm non Việt Ngọc tuyên truyền về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường
 07/05/20  Tin tức Sự kiện  95
             TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN KHI TRẺ TRỞ LẠI TRƯỜNG 
 06/05/20  Tin tức Sự kiện  87
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM NGỪNG ĐẾN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG NGỪNG HỌC 
 29/04/20  Tin tức Sự kiện  81
           TRƯỜNG MẦM NON VIỆT NGỌC VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VÀ KẾT QUẢ                                                              PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG BA THÁNG